Blog

tapu tahsis belgesi

Tapu Tahsis Belgesi, Bilinmiş olduğu üzere tapu tahsis belgesi; kamu arazisi üzerinde gecekondu sahibi olan kişilere 1980’li yıllarda verilmiş olan belgedir. Böylece bu kişiler tapu sahibi olamasalar da ilgili gayrimenkulü kullanma hakkına haiz olmuşlardır. Ne var ki tapu tahsis belgeleri, ilgili gayrimenkulün mülkiyetini (tapuyu) kazanmak için yeterli olmamaktadır. Zira hak sahiplerinin tapu edinmek için 31 Mayıs 2023 evveliyatına kadar idareye başvurmaları gerekmektedir.

Tapu Tahsis Belgesi Nedir?

Tapu tahsis belgesi ekonomik durumu kötü olup da kamu arazisi üzerine gecekondu inşa eden yurttaşlara verilmiş olan hak sağlayıcı bir belge türüdür. Bu sayede kamu arazilerine inşa edilmiş olan gayrimenkuller için para cezası uygulanamamakta, ilgili kişilerin tahliyesi istenememektedir. Sadece yukarıda da değinildiği üzere bu belge iyelik hakkı (şu demek oluyor ki halk arasındaki tabiriyle “tapu”) sağlamıyor olup yalnızca kullanma hakkı vermektedir.

Bununla beraber tapu tahsis belgesinin verilmesiyle birlikte hak sahibi kişiler ilgili gayrimenkulü başkalarına kiralayabilecek, kullandırtabilecek ve diğer kişilerin kullanmasını engelleyebileceklerdir. Böylece il özel idareleri, belediye, gömü ya da vakıflara ilişkin gayrimenkuller üzerinde “kaçak” şekilde oturan dar gelirli vatandaşlara bir koruma kalkanı getirilmiştir. Ayrıca söz konusu belgenin verildiği tapu sicilindeki “beyanlar” hanesine de işlenmektedir.

Tapu Tahsis Belgesi Verilen Gayrimenkul Devredilebilir mi?

Öncelikle tapu tahsis belgesiyle sağlanan hakkın mirasçılara geçebildiğini belirtmek gerekmektedir. Böylece tapu tahsis belgesi sahibi olan kişinin vefatı halinde o kişinin eşi, çocukları ve diğer mirasçıları ilgili belgenin sağladığı haklara haiz olacaktır.

Uygulamada tapu tahsis belgesinin devrine ilişkin noter huzurunda sözleşmelerin yapıldığı görülebilmektedir. Sadece bu işlemin; tapusu olan bir gayrimenkulün satışı gibi güvence sağlamadığını belirtmek gerekecektir. Zira;

Tapu tahsis belgesi sahibi sonrasında ilgili tapu tahsis belgesini bambaşka bir 3. Kişiye satabilecek ve son satın alan fert gerekli prosedürleri tamamlayarak tapuyu kendi üstüne alabilecektir.
Ya da satıcı aşağıda belirtilen prosedürleri kendisi tamamlayabilir ve tapuyu hemen sonra başkasına devredebilecektir.
Böyle durumlarda ilk alıcının gayrimenkulün mülkiyetini talep etmesi mümkün olmayıp yalnızca satıcıya karşı tazminat davası açabilecektir.

Ayrıca tapu tahsis belgesi mülkiyete ilişkin bir güvence olmayıp (detayları aşağıda açıklandığı üzere) tapu tahsis belgesi sahibine başka bir mevkide benzer niteliklerde gayrimenkul verilmesine karar verilebilecektir. şundan dolayı tapu tahsis belgesi olan gayrimenkulleri satın almayı planlayan kişilerin bu hususları da göz önünde bulundurması gerekecektir.

Son olarak tapu tahsis belgesi verilen gayrimenkulün başka bir kişiye tapu sicili nezdinde tahsis edilmesi ender de olsa uygulamada karşılaşılabilen bir durumdur. Bu hallerde tahsis belgesi sahipleri; kendisine bir halde tapu senedi verilen bu kişilere karşı (tapu tahsis belgesiyle kendilerine verilen) hakları kaybedebilecek ve tapu tahsis belgelerini tapuya dönüştüremeyeceklerdir.

Ayrıca 31 Mayıs 2023 tarihinden sonra tapu tahsis belgelerinin tapu senedine dönüştürülme imkânı esasen ortadan kalkacaktır. çünkü tapu tahsis belgelerinin bir an önce tapu senedine dönüştürülmesi için lüzumlu başvuruların yapılması gerekmektedir.

Tapu Tahsis Belgelerinin Tapu Senedine Dönüştürülmesi

Tapu tahsis belgesinin tapuya dönüştürülmesi için mücavir alan sınırları içinde belediyeye öteki alanlarda ise valiliklere müracaat yapılması gerekmektedir. Doğal olarak bu başvuruyu yapabilmek için belirli şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

  • Gayrimenkulün bulunduğu bölgede “ıslah imar planı” yahut “bayındır planı”nın yapılmış olması gerekmektedir. Böylece ilgili arazi bağımsız arsalara dönüşecek ve parselizasyon sağlanmış olacaktır.
  • Başvuru yapılacak bölgenin gezim bölgesi, askeri bölge, TCDD’ye tahsis edilen alan, içme suyu havzası, karayolları kamulaştırma sınırı alanı içinde olmaması gerekmektedir.
  • Tapu tahsis belgesi sahibinin başka bir tahsis belgesi sahibi olmaması gerekmektedir. Zira burada ana amaç dar gelirli vatandaşı zenginleştirmek değil asgari standartlara kavuşmasını sağlamaktır. Benzer şekilde hak sahibine 400 m2’den büyük bir arsa tahsis edilmeyecektir.
  • Tahsise mevzu alan imar planları içinde “konut alanı” olarak kalmış olmalı ve kamu hizmetine ayrılmamış olmalıdır. Aksi taktirde başvuru sahibine benzer nitelikte başka bir alan gösterilebilecektir.
  • Tahsise mevzu yer ile tescili istenen gayrimenkulün uyuşup uyuşmadığına dair bilirkişi raporu alınması gerekecektir.
  • Tapu tahsisine ilişkin 2981 Sayılı Kanun uyarınca taşınmazın rayiç değerinin ve diğer harcamaların / harçların ödenmiş olması gerekecektir.
  • Eğer düzenleme ortaklaşa iş hisseı alınması ihtiyaç duyulan arsalardansa bu bedelin de alınması gerekecektir.

Başvuruda bulunurken başvuru dilekçesi, noter onaylı beyanname ve taahhütname, meydana getirilen ödemelere ilişkin banka dekontu, (ilk hak sahibi vefat etmişse) kalıtım ilamı, nüfus kayıt örneği gibi belgelerin hazır bulundurulmasında fayda vardır. Tapu alınmasıyla beraber hak sahibi, ilgili gayrimenkul üzerinde öteki tapu sahipleri şeklinde dilediği işlemi gerçekleştirebilecektir. Lüzumlu şartlara haiz olmasına karşın ilgili belediye / il özel idaresi tarafınca tapuya dönüştürme işleminin gerçekleşmemesi halinde hak sahipleri yönetim mahkemelerinde dava açabileceklerdir.

Bilgilendirme; Gayrimenkul Hukuku Yazılarımız Avukatların Paylaşımlarından Alınmıştır. Lütfen Daha Net Bir Bilgi İçin Avukatınıza Danışınız. Web Sitemiz Yayın Portallarından Alınan Yayınları Paylaşmaktadır.

TAPU TAHSİS BELGESİ NEDİR? Yazımı Okudunuz Diğer Tüm Yazılarımı Okumak için Buraya Tıklayınız.

AİLE KONUTU ŞERHİDekorasyon Önerileri  Dekorasyon Önerileri   Dekorasyon Önerileri

 

 

 

 

RE/MAX AMBİANCE BURSA Satılık & Kiralık Daire EMLAK OFİSİ

Remax Ambiance Bursa Emlak Şirketi Satılık, Kiralık Gayrimenkuller için Tüm ilanlarımıza bakabilirsiniz.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Özellikleri Karşılaştır

Karşılaştırmak (0)