Blog

Gayrimenkul Sekteründe

GYODER, gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini üçer aylık dönemler halinde irdelediği, ‘GYODER Gösterge’ Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2019-4. Çeyrek Raporu’nu yayınladı.

Gayrimenkul piyasasında neler oluyor? Güvence BBVA Mortgage sponsorluğunda gösterilen ‘GYODER Gösterge’de şu data ve değerlendirmeler yer aldı:

2019 yılı son çeyreği, toplam 483 bin 256 tane konut satışı ile verilerin yayınlandığı 2013 yılından beri en yüksek çeyreklik satışın olduğu dehemmiyet oldu.

Özelikle aralık ayı konut satış adedi 202 bin 74 tane gerçekleşerek tüm beklentilerin üzerine çıktı.

Bu rakamın ortaya çıkmasında KDV ve tapu alım satım harçlarındaki indirimin yıl sonunda bitmesi çok önemli bir etkili oldu.

Yıl geneli olarak bakılmış olduğunda 2019 yılı performansı özelikle ağustos ayı ve devamında gelen konut kredisi faiz indirimlerinden fazlaca pozitif yönde etkilendi ve yılı bundan önceki yıla göre ortalama yüzde %2’lik bir daralma ile kapattı. Senenin ilk 7 ayında yaşanmış olan daralma yaklaşık %21 seviyelerindeydi.

İkinci el satışların hisseı %63 seviyesine çıktı

2019 yılını diğer yıllardan farklılaştıran en önemli konulardan biri ikinci el satışların toplam satışlar içindeki payı oldu.

Bu yıldan önceki son üç yılda %53 şeklinde hep aynı oran ile nihayetlenen yıl geneli, bu yıl %63 seviyesine kadar çıktı.

İpotekli konut satışlarında ise 4. çeyrek diğer çeyreklerden önemli ölçüde değişiklaştı.

Son çeyrekte yapılan satışların %30’u ipotekli satış oldu.

Konut kredisi faiz oranlarındaki indirim ile beraber bekleyen talebin önemli ölçüde harekete geçtiği bu rakamlardan rahatlıkla görüldü.

Yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinde azalış

Belediyeler tarafınca verilen yapı ruhsatları, 2019 yılının ilk 9 ayında bir önceki yıla nazaran bina sayısı bazında %57,1, yüzölçümü bazında %58, kıymet bazında %48,9, daire sayısı bazında %63,8 azaldı.

Belediyeler tarafınca verilen yapı kullanma izin belgeleri ise 2019 seneninın ilk 9 ayında bir önceki yıla gore bina sayısı bazında %20,6, yüzölçümü bazında %7,2 daire sayısı bazında %11,3 azalırken, kıymet bazında %12,3 arttı.

Aralık ayında satışlar bir önceki yıla nazaran yüzde 47,7 arttı

Konut satışları 2019 senesinde bundan önceki yıla nazaran yüzde 1,9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 oldu. 2019 Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına bakılırsa yüzde 47,7 oranında artarak 202 bin 74 oldu.

2019 yılı Aralık ayında ilk kere satılan konutlar bir önceki yılın aynı ayına göre %8 artarak 75 bin 480 oldu. İkinci el konut satışları ise 2019 Aralık ayında bundan önceki senenin aynı ayına gore %89 artış göstererek 126 bin 594 oldu.

Markalı konutlarda satışların yüzde 6,5’i yabancıya yapıldı

Markalı konut projelerinden konut alan kişi tüketiciler, 2019 yılı 4. çeyrekte peşdirenme, senet ve banka kredisi kullanımı seçeneklerinden en çok peşdirenme kullanımını tercih etti.

2019 yılı 4. çeyrek dönemde yığın erime hızı %4,34 oranında gerçekleşirken, markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların %6,51’i yabancı yatırımcılara yapıldı.

Yabancılara yapılan konut satışları; 2019 yılı 4. çeyreği sonu saygınlıkıyla geçen yılın aynı dönemine bakılırsa %14,7’lik gelişme ile 45 bin 483 tane seviyesine terfi etti.

Satış meydana getirilen illere bakılmış olduğunda İstanbul %46’lık pay ile konut adetlerinde en çok payı aldı, ikinci sırada ise %20’lik oran ile Antalya oldu.

Uyruklarına gore bakılmış olduğunda ise ilk sırada %17’lik pay ile Irak, ikinci sırada ise %12’lik hisse ile İran yurttaşlarının Türkiye’yi tercih ettiği görülürken, üçüncü sırada Rus yurttaşları yer aldı.

Konut kredisi hacmi 199,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti

2019 yılı Temmuz ayında başlayan konut kredisi faiz oranlarındaki azalış trendi 2020 yılı Ocak ayı sonuna kadar devam etti.

2019 yılı Temmuz ayı başında %1,65 seviyesinde gerçekleşen konut kredisi faiz oranı 2020 yılı Ocak ayında %1 seviyesine geriledi.

Temmuz ayı başlangıcında %21,65 olan senelik faiz oranı ise 2020 yılı Ocak ayı başında 9 puan azalarak %12,88 seviyesine geriledi.

2019 yılı Aralık ayı sonunda konut kredisi hacmi 199 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam konut kredisi hacmi 2019 yılı aralık ayı saygınlıkıyla 199 milyar 145 milyon TL yöreında gerçekleşti.

2019 yılı 4. çeyrek sonu itibariyle toplam konut kredileri içinde en fazla konut kredisi kullanılan il %29,2 oranla İstanbul oldu. İstanbul’u, %11,7 ile Ankara, %7,7 oranıyla ise İzmir takip etti.

Ofis kiralama anlaşmalarının yüzde 68,78’i Anadolu Yakası’nda gerçekleşti

İstanbul ofis pazarında genel arz 6,46 milyon metrekare olarak aynı seviyede kalırken, 2019’da ofis arzı toplamda 276 bin metrekare artmasına karşın bundan önceki yıla bakılırsa yeni arz girişinde %36,5 azalma kaydedildi.

2019 senesinde gerçekleşen toplam kiralama işlemleri bundan önceki yıla kıyasla hemen hemen aynı seviyede 278 bin 828 metrekare olarak kaydedilirken, 4. çeyrekte kiralama işlemleri ortalama 65 bin 79 metrekare ile geçen yılın aynı dönemine göre benzer seviyede gerçekleşirken,

bir önceki çeyreğe nazaran %20,4 azalma görüldü. 4. çeyrekte, metrekare bazında anlaşmaların, %66,78’i Anadolu yakasında bundan önceki çeyreğe gore neredeyse iki katı bir oranla artış gösterdi.

Anlaşmaların %29,6’sı MİA’da, kalan kısmı da geçen çeyrekte gözlemlendiği şeklinde benzer seviyede MİA dışında Avrupa yakasında gerçekleşti.

4. çeyrek sonunda boşluk oranı genel olarak az bir oranda düşüşle %24,8 olarak kaydedildi. 2019 yılı süresince; ofis pazarındaki yatırım faaliyetlerinde yaşanan en önemli gelişme;

Türkiye Varlık Fonu’nun İstanbul Finans Merkezi projesine yatırımcı olarak 1,67 milyar TL ile girmesi oldu.

Artan satılık gayrimenkuller ile ivme kazanması beklenen yatırım faaliyetleri beklentiler doğrultusunda yılın son çeyreğinde giderek hareket kazandı.

Döviz kurunda devam eden hareketliliğe ve jeopolitik gerginliğe rağmen, artan acil satılık gayrimenkuller ile ofis yatırımlarına olan talebin giderek artacağı öngörüldü.

Bununla beraber, kiralama işlemlerine Türk Lirası’na dönüşümün yarattığı etkinin enflasyona oranla daha azca olduğu görülürken, kiracı lehine ortamın ise orta vadede devam etmesi beklenmektedir.

Gayrimenkullerin menkulleştirilmesi için GYO’lar önemli bir konuma haiz

bir önceki Gösterge Raporu’nda GYO’ların uzun vadeli yatırımcılar için fırsat sunduğu belirtilmişti.

3. çeyrek sonunda 30 bin 390 olan GYO endeks performansı 2019 yılını %33 artışla 40 bin 481’e ulaşarak kapattı. Dolayısıyla GYO’lar, 3 ay gibi kısa bir vadede yatırımcısına ciddi bir getiri sağladı.

Gayrimenkul sektöründe faiz oranların düşmesi ve aralık ayında satışların artmasının da getirdiği nispi bir toparlanmanın yaşanmasıyla birlikte ve BIST 100’deki genel artışa paralel olarak endeks getirisinin daha da artmasını beklemenin mümkün olduğu görüldü.

Sadece bu artışların sürdürülebilir olması, kalıcı temettü politikalarıyla ve yatırımların piyasa beklentilerine cevap verecek bir çerçevede ele alınmasıyla mümkün olabileceği belirtildi.

Kira kontratlarında TL’ye geçiş alışveriş merkez’leri zorladı

Türkiye genelinde toplam avm sayısı 454’e, toplam kiralanabilir alan stoku ise 13 milyon 508 bin metrekareye ulaştı.

En fazlaca alışveriş merkezine sahip iller sırası ile; İstanbul (147 tane), Ankara (39 tane), İzmir (28 tane) iken, İstanbul toplam kiralanabilir alan stokunun yaklaşık %39’una haiz.

Türkiye genelinde, ortalama bin fert başına düşen kiralanabilir alan ise 162 metrekare oldu. Ağustos ayında yaşanmış olan döviz kurundaki dalgalanmaların ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan

Türk Parası Kıymetini Koruma kararı gereğince kira kontratları yabancı para birimlerinden TL’ye çevrildi.

Kira kontratlarının TL’ye çevrilmesinin yanı sıra enerji ve işgücü maliyetlerindeki kayda değer artış nedeniyle avm yatırımcılarının giderlerinin gelirlerinden daha yüksek bir oranda arttığı gözlendi.

Perakendeciler için kira, operasyon giderleri, genel giderler TÜFE/Enflasyon bazlı artmasına karşın ciroların tatmin edici oranlarda artmaması önemli sorunlardan biri olarak ön plana çıktı.

Bu durumun sürdürülebilirlik açısından risk teşkil ettiği görüldü. Bazı perakendeciler; belirli ‘ciro/kira’ hedefleri belirleyerek verimsiz mağazaları kapatma sonucunı daha agresif bir halde uygulamaya başladı.

Sektördeki avm sahibi yabancı fonların ve yabancı sermayeli perakendecilerin özellikle 2019 yılı içindeki pozisyonları ve hamleleri önemle takip edilmelidir.

Bu aşamada bankaların/finans kurumlarının alışveriş merkez’nin dövize endeksli sözleşme gelirleri üzerinden kredilendime sürecini yürüttüğü bu süreçte TL ye geçiş ile güncel kur üzerinden gelir elde edemeyen ve döviz borcu için yeniden bir yapılandırmaya gidemeyen alışveriş merkez yatırımcıları için zor bir yıl olacağı açıklandı.

Aralık 2019 verileri bundan önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3,8’lik bir azalış olduğu, 4. çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise yüzde 1’lik bir azalış olduğu gözlemlendi.

Ticari kullanım fakatçlı lojistik arzı 6,46 milyon metrekare olarak gerçekleşti

Mevcut veriler saygınlıkıyla, birincil lojistik pazarları olan İstanbul-Kocaeli bölgesinde yaklaşık 10,23 milyon metrekare toplam depo stokunda, 6,46 milyon metrekare ticari kullanım amaçlı lojistik arzı yer alıyor.

2019 yıl sonu itibarıyla %12,1 oranında bir boşluk bulunuyor. İnşaat halindeki projelerin hacmi ise ortalama 712 bin metrekare olarak kayıt altına alındı ve söz konusu projelerin hepsina yakını ticari kullanım fakatçlı lojistik arzı oldu.

İstanbul ve Kocaeli illerinde kiralama işlem hacmi 2019 yılı 4. çeyrek sonu itibarıyla geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %53,8 oranında azalarak 112 bin 400 metrekare oldu.

İstanbul ve Kocaeli illerinde 2019 yılı 4. çeyrek itibarıyla toplam lojistik stokunun %87,9’u kullanıldığı görüldü. Geçen senenin aynı döneminde bu oran %88,1 seviyesindeydi.

Çocuklu Aileler İçin Dekorasyon Önerileri Yazımı Okudunuz Diğer Tüm Yazılarımı Okumak için Buraya Tıklayınız.

Gayrimenkul piyasasındaDekorasyon Önerileri  Dekorasyon Önerileri   Dekorasyon Önerileri

 

 

 

 

RE/MAX AMBİANCE BURSA Satılık & Kiralık Daire EMLAK OFİSİ

Remax Ambiance Bursa Emlak Şirketi Satılık, Kiralık Gayrimenkuller için Tüm ilanlarımıza bakabilirsiniz.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Özellikleri Karşılaştır

Karşılaştırmak (0)